top of page

Opći uvjeti prodaje

Ovi opći uvjeti prodaje reguliraju prodaju proizvoda koje na web stranici www.stationdeus.com prodaje tvrtka “Omega Station S.r.l. a socio unico” sa sjedištem u 36034 -  Malo (VI), Via Monte Grappa n. 46 - Italija, PDV broj 04210510246 (u daljnjem tekstu “Prodavatelj”).
Stranica i robna marka "Station Deus (ex Omega Station srl a socio unico)" vlasništvo su tvrtke "Station Deus - ex Omega Station S.r.l. a socio unico"
Sve promjene uvjeta prodaje stupaju na snagu od trenutka objave na stranici i odnosit će se na prodaju ostvarenu od tog trenutka nadalje.

1. DEFINICIJA I PREDMET UGOVORA
Ovaj ugovor (u daljnjem tekstu "Ugovor") je ugovor na daljinu koji ima za cilj prodaju pokretnih dobara (kao što su Cocktail Stations) između "Omega Station S.r.l. a socio unico" i kupca (u daljnjem tekstu "Kupac") u okviru prodaje na daljinu sustav organiziran od strane Prodavatelja koji se za ovaj Ugovor uglavnom koristi internetom. Svi će ugovori stoga biti sklopljeni izravno Kupčevim pristupom stranici ili primanjem ponude putem e-pošte pod gore navedenim uvjetima prodaje koji isključuju i zamjenjuju bilo koji ugovor prethodno ili usmeno dogovoren između strana.
Za naručivanje morate biti punoljetni. Postavljene narudžbe bit će obvezujuće za Prodavatelja samo uz njezino prihvaćanje proslijeđeno Kupcu putem e-pošte (na adresu e-pošte koju je Kupac naveo uz narudžbu) ispravno ispunjene narudžbe, podložno autoriziranom plaćanju i dostupnosti proizvoda. (s) . Preporučljivo je sačuvati e-poštu kojom se potvrđuje prihvaćanje od strane Prodavatelja. Ako ne primite potvrdni e-mail, morate kontaktirati Prodavatelja na sljedeću adresu: info@stationdeus.com.
Isključeno je pravo Kupca da kupuje proizvode na stranici za daljnju prodaju osim ako prethodno nisu sklopljeni dogovori s Prodavateljem.
Isključeno je bilo kakvo pravo Kupca na naknadu štete ili obeštećenje, kao i svaka ugovorna ili izvanugovorna odgovornost za izravnu ili neizravnu štetu ljudima i/ili stvarima uzrokovanu neprihvaćanjem, čak i djelomičnim, narudžbe od strane " Omega Station S.r.l. a socio unico".
Tehnički podaci otisnuti u katalogu vidljivom na stranici temelje se isključivo na službenim podacima Prodavatelja, uz pravo izmjene tehničkih i dimenzijskih parametara na temelju varijanti proizvoda. Podrazumijeva se da slika koja prati opis proizvoda ne mora u potpunosti predstavljati njegove karakteristike.


2. PRIHVAĆANJE OPĆIH UVJETA PRODAJE
Kupac slanjem narudžbenice elektroničkim putem bezuvjetno prihvaća i obvezuje se poštivati ​​ove Opće uvjete prodaje u odnosima s „Omega Station S.r.l. a socio unico” izjavljujući da je pročitao i prihvatio sve podatke koji su mu dostavljeni u skladu s čl. 1341 i sjedišta Građanskog zakonika. također potvrđujući da se "Omega Station S.r.l. a socio unico" ne smatra vezanim za različite uvjete osim ako prethodno nije dogovoreno u pisanom obliku.
Ove opće uvjete prodaje kupci moraju pregledati online prije nego potvrde svoju kupnju. Narudžba stoga podrazumijeva potpuno poznavanje navedenog i njihovo potpuno prihvaćanje.


3. PRIJEVOZNIK ZA OTPREMU I DOSTAVU
Nakon što Kupac pošalje narudžbu na način naveden na stranicama, Prodavatelj će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi zajamčio isporuku proizvoda u roku koji je Kupac odabrao prilikom narudžbe. O svim kašnjenjima u isporuci Prodavatelj će kupca obavijestiti putem e-pošte ili telefona. Ovisno o razdoblju odgode i prema vlastitom nahođenju, Prodavatelj može Kupcu nadoknaditi sve troškove dostave nastale prema odabranoj opciji dostave.
Ako se odlučite za isporuku izravno na vaš dom, nakon dostave proizvoda putem kurira, kupac mora potvrditi da:
1) broj isporučenih paketa odgovara onom iz narudžbe; neusklađenost broja paketa ili indikacija, kao i gubitak ili oštećenje, potrebno je odmah prijaviti dostavljaču stavljanjem natpisa "podložno provjeri" pri potpisu i iznad toga bez mogućnosti odbijanja dostave što će Kupac slijediti odmah pisanim prigovorom putem e-maila Prodavatelju koji će prema situaciji potražiti i isporučiti nedostajući paket ili zamijeniti oštećeni ili nedostajući paket ili na drugi način dovršiti dostavu;
2) da je pakiranje netaknuto i ni na koji način oštećeno;
3) identitet i kvaliteta proizvoda, eventualno naznačena na pakiranju, odgovara onoj navedenoj u narudžbi i na računu.

Za sve informacije vezane uz status narudžbe ili bilo što drugo, Kupac se može obratiti Prodavatelju na sljedeću e-mail adresu: info@stationdeus.com.

4. UVJETI PLAĆANJA I ISPORUKE
Kupac ima pravo birati između uvjeta plaćanja i dostave dostupnih na stranici. Drugi načini plaćanja ili dostave osim navedenih nisu dopušteni. Proizvodi se prodaju po cijenama navedenim na stranici do naknadne izmjene. Proizvod ostaje rezervirana domena “Omega Station S.r.l. a socio unico” ex art. 1523. st. e. dok cijena nije plaćena.
Svim detaljima o plaćanju (na primjer, broj kartice ili datum isteka) upravljat će izravno upravitelji online metoda plaćanja. Prodavatelj prima samo priopćenje naloga za plaćanje kreditnom karticom ili druge podatke i detalje koji se odnose na plaćanje.
U slučaju da iz bilo kojeg razloga nije moguće naplatiti dospjeli iznos, prodajni proces će se automatski poništiti, a narudžbenica će se smatrati prekinutom sukladno čl. 1456. st. e. uz istovremenu komunikaciju putem e-maila od Prodavatelja do Kupca.


5. PRIHVAT NARUDŽBA
Za naručivanje morate biti punoljetni. Narudžbe će biti obvezujuće tek od trenutka kada Prodavatelj primi potvrdu putem e-maila da je cijeli proces narudžbe propisno dovršen od strane Prodavatelja: plaćanje je autorizirano i naručeni proizvodi dostupni.
Ukoliko ne primite navedenu e-poruku, savjetujemo vam da kontaktirate Prodavatelja na sljedeću e-poštu: info@stationdeus.com

6. POVRAT ROBE
Vraćanje proizvoda od strane Kupca Prodavatelju moguće je samo u sljedećim slučajevima:

1) nepodudarnost broja pakovanja ili indikacija, kao i gubitak ili oštećenje;

2) neusklađenost između isporučenog i naručenog proizvoda;

3) necjelovitost proizvoda;

4) u slučaju nezadovoljstva Kupca. U tom slučaju Prodavatelj pridržava pravo prema vlastitom nahođenju prihvatiti ili odbiti povrat, procjenjujući povlačenje proizvoda i nadoknadu troškova koje je Kupac imao za kupnju, uklanjajući u ovom slučaju dio kompenzacije usmjeren na pokrivanje troškove upravljanja i dostave, troškove bilo kakvih popravaka potrebnih za novu upotrebu proizvoda, troškove bilo kakvih nepovratnih prilagodbi proizvoda koje zahtijeva kupac ili druge troškove nastale radi ispunjenja kupčeve narudžbe.
Povrat proizvoda može se izvršiti samo nakon obavijesti poslane Prodavatelju putem e-pošte u roku od 15 dana od datuma isporuke robe uz izričito navođenje razloga među gore navedenim i reference narudžbe, kao i račun za kupnju. Kupac mora robu koja vraća biti adekvatno zapakirana. Nakon što je pakiranje priopćeno, Prodavatelj će organizirati preuzimanje o svom trošku s iste adrese za dostavu slanjem posebne naljepnice za otpremu koja se ispisuje i stavlja na paket koji se vraća. Nakon što prodavatelj primi povrat najkasnije u roku od 14 dana, kupcu će biti vraćena cijena i svi troškovi dostave istim načinom plaćanja koji je kupac koristio za kupnju.
Povrati ili zamjene neće biti prihvaćeni (čak i ako unutar 14 dana od kupnje) u određenim situacijama, uključujući:

1) proizvode oštećene nepravilnom uporabom, zlouporabom, nekompetentnošću ili nemarom kupca ili trećih strana ili nezgodama bilo koje prirode;
2) proizvodi koji pokazuju prekomjernu istrošenost: istrošenost se smatra prekomjernom ako se čini da je proizvod korišten ili da je pri kraju svoje praktične uporabe ili samo izgleda jako istrošeno;
3) proizvodi izgubljeni ili oštećeni uslijed požara, poplave ili elementarne nepogode;
4) proizvodi vraćeni iz osobnih razloga koji nisu povezani s učinkom ili zadovoljstvom samog proizvoda;
5) prljave ili onečišćene proizvode, sve dok se pravilno ne očiste.


7. PRIGOVORI

Sve pogreške u slanju ili nedostatak materijala u primljenom paketu ili paketima moraju se prijaviti u roku od 10 dana od primitka robe na info@stationdeus.com uz navođenje računa ili broja narudžbe.

Ako je izvješće napravljeno nakon desetog dana, Omega Station srl zadržava neupitno pravo naplate bilo kojeg troška rezervnih dijelova, njihove pošiljke i pomoći pružene Kupcu.

8. JAMSTVO I POMOĆ
Prodavatelj jamči da su proizvodi bez nedostataka i da su u skladu s propisima Italije i Europske unije koji se na njih primjenjuju te jamči pokriće za nedostatke sukladnosti u razdoblju od dvije godine od kupnje. Ovo se jamstvo odnosi na proizvod koji predstavlja neusklađenost pod uvjetom da ga je Kupac koristio ispravno iu skladu s njegovom namjenom te marljivo. U slučaju da Kupac otkrije nedostatak na proizvodu, potrebno je pismeno obavijestiti Prodavatelja na navedenu e-mail adresu što je prije moguće. Pomoć pod jamstvom pruža se samo uz predočenje potvrde o uplati. Nakon što se kvar utvrdi, Prodavatelj će popraviti ili zamijeniti kupljeni proizvod prema vlastitom nahođenju. Za bilo kakvu pomoć možete kontaktirati službu za korisnike.


9. PRAVO NA ODUSTANJE
Kupac ima pravo odustati od sklopljenog ugovora ako primljeni proizvodi izgledom i kvalitetom ne odgovaraju naručenim proizvodima, u roku od 14 kalendarskih dana od dostave paketa slanjem pismene obavijesti Prodavatelju u gore navedenom roku na adresu sljedeća e-mail adresa info@ stationdeus.com. Prodavatelj će sve informacije za postupak povrata dostaviti putem e-maila (načini i rokovi povrata).
Troškove povrata proizvoda snosi Prodavatelj. Kupljeni proizvod potrebno je vratiti s ambalažom, odgovarajućom garancijom ili svim elementima potrebnim za njegovu pouzdanu identifikaciju. Nakon što primi vraćeni proizvod, Prodavatelj će nastaviti s provjerom ispravnosti proizvoda zajedno s gore navedenim dodatnim elementima. Nakon što se utvrdi ispravnost vraćenog proizvoda, Prodavatelj će vratiti sve iznose koje je kupac platio u roku od 14 dana od primitka povrata.
Kupac može zahtijevati odustajanje od ugovorenog ugovora bez opravdanog razloga. U tom slučaju Prodavatelj pridržava pravo prema vlastitom nahođenju prihvatiti ili odbiti povlačenje, procjenjujući povlačenje proizvoda i nadoknadu troškova koje je kupac imao za kupnju, uklanjajući u ovom slučaju dio naknade usmjeren na podršku troškove upravljanja i dostave, troškove bilo kakvih popravaka potrebnih za novu upotrebu proizvoda, troškove bilo kakvih nepovratnih prilagodbi proizvoda koje zahtijeva kupac ili druge troškove nastale radi ispunjenja kupčeve narudžbe.

10. PRIVACY POLICY – Informativa sul trattamento dei dati personali  
Per l’informativa privacy si rimanda a quanto previsto sul link del sito di “Omega Station S.r.l. a socio unico”:

https://www.iubenda.com/privacy-policy/52582742

11. PLAĆANJA

Obavještavamo da je za obavljanje bilo kakvog plaćanja putem naše web stranice neophodno imati najmanje 18 godina. Ovaj zahtjev postavljen je kako bi se osigurala usklađenost s važećim propisima i osiguralo odgovorno financijsko upravljanje. Provjera dobi može biti zatražena u skladu s relevantnim pravnim postupcima.

 

12. Dokumentacija i Fakturiranje Narudžbi

U skladu s našim standardima transparentnosti i regulatorne usklađenosti, obvezujemo se izdati dokument za svaku kupnju koju obave naši klijenti. Kako bi se osigurala učinkovitost ovog procesa, bitno je da klijenti pruže potrebne poslovne detalje - posebno Porezni broj i SDI kod, ili PEC u određenim poljima tijekom procesa popunjavanja narudžbe.

U slučaju da se takve informacije ne unesu u trenutku narudžbe, klijentima će biti pružena mogućnost da nam pošalju nedostajuće poslovne podatke unutar maksimalnog roka od 6 dana. Te informacije moraju biti poslane putem emaila na adresu info@stationdeus.com. Važno je naglasiti da, ako ne primimo tražene informacije unutar roka od 6 dana od datuma narudžbe, smatrat ćemo važećom, kao potvrdu kupnje, potvrdu narudžbe poslanu putem emaila.

12.2 Troškovi za Izdavanje dodatnih dokumenata

U slučaju potrebe za izdavanjem novih dokumenata ili izmjenama na njima, ili kreditnim bilješkama, zbog razloga koji nisu uzrokovani našom pogreškom, primijenit će se naknada za upravljanje dokumentacijom. Ovaj trošak iznosi 35€ za svaki izdani dokument, osim ako trošak nije veći. Taj izdatak odražava korištenje resursa potrebnih za upravljanje i ispravljanje dokumentacije.


13. MJERODAVNI ZAKON I NADLEŽNOST

Svi sklopljeni ugovori namijenjeni su sklapanju u Italiji i podliježu talijanskom pravu. Za sve sporove isključivo je nadležan sud u Vicenza.

Za sva dodatna pojašnjenja obratite se prodajnom uredu na adresi:
Station Deus - ex Omega Station srl a socio unico
Via Monte Grappa, 46
36034 Malo (VI) – Italija
Tel. +39 351 598 8972

          +39 0444 149 7713
E-mail: info@stationdeus.com

 

 

bottom of page